Premier

Juryen kåret 5 konkurransevinnere 15.oktober 2014.
Det var også premie til #dagenspitch og de 3 beste ververne.

1. premie: iPad, formidlingskurs, og bøker | 2. – 5. premie: formidlingskurs og bøker
Dagsvinnere: fritt valg mellom premiebøkene
Vervepremie: boka Isfritt + iTunes gavekort kr 250

Premier

iPad og skreddersydd formidlingskurs

De 5 konkurransevinnerne får et skreddersydd formidlingskurs, og én blir i tillegg heldig vinner av en iPad til en verdi av inntil 5000 kr.

Formidlingskurset vil bli tilpasset til deltagernes kompetansenivå. Det legges opp til aktiv deltakelse med individuelt arbeide og workshop. Vårt mål er å gi deg inspirasjon, innsikt og kunnskap nok til at du blir en enda bedre formidler. Vi ser på dine muligheter for å lykkes bedre på digitale flater.

  • Dyrking av nettverk
  • Prioritering og utforming av budskap
  • Teknisk finesse for Twitter og Facebook
  • Blogg på tjue minutter

Kurset arrangeres av Forskningsformidling AS og har en verdi av kr 4.000,- . Masterpitch kan dekke inntil kr. 1500,- i reisekostnader.

 

Premiebok 1

ISFRITT -Det beste innen dagens forskningsformidling

Hva gjør forskere når de er ute i felten, hvordan måler de hvor tykk isen er på Grønland og hva har måkefanging å gjøre med klimaforskning? I boken er det 37 tekster som forteller om nordområdene og om hvordan man kommer frem til ny kunnskap om jorden og naturen. Her er noe av det beste som er skrevet om naturvitenskapelig formidling i løpet av de siste par årene. Seks av bidragene er nyskrevne, de andre er plukket fra aviser, magasiner og blogger for å vise bredden av det som formidles i Norge i dag.

Redaktør: Henrik H. Svensen, seniorforsker ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk, Universitetet i Oslo.  Spartacus Forlag.

 

 

Premiebok 2

Kunnskapens Språk - Skrivearbeid som forskningsmetode

Kunnskapsutvikling er skrivearbeid. Mange forskere kjenner skriftspråket som sitt viktigste undersøkelsesverktøy. Det er gjennom utforming av teksten, i stort og smått, at de klargjør sine inntrykk, forlenger sine tankerekker, organiserer oppdagelsen av stoffet. Men denne siden av arbeidet er underbelyst. I metodelitteraturen står det ingen ting om hva som skjer når man skriver. Denne boken prøver å bøte på dette ved å invitere til erfaringsutveksling om forskningsarbeid og språkbehandling. Er skrivemåter også vitenskapelige metoder, kan litterære kvaliteter oppfattes som faglige ressurser?

Forfatter: Anders Johansen, professor ved Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen. Scandinavian Academic Press, Spartacus Forlag.

Premiebøkene er sponset av Spartacus Forlag og Scandinavian Academic Press (SAP).