Juryen er satt sammen for å sikre både faglig tyngde og forskjellige synsvinkler.

Arnt Maasø

Arnt Maasø Juryleder

Arnt Maasø jobber er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO. Blant hjertebarna hans er kunnskapsdeling på tvers av fag, og økt samarbeid med arbeidslivet. Her har sosiale medier og ulike digitale verktøy gitt nye muligheter. Arnt har vært aktiv på Twitter siden 2007, har blogget (i perioder) og er aktiv ambassadør for nyttige verktøy som MindMeister og MentiMeter. Viktige verdier er engasjement, empati, og respekt for samtalepart /mottaker i kommunikasjon. “Jeg takket ja til å være juryleder fordi det er så viktig å styrke og spisse kommunikasjon for å nå ut til andre enn ’menigheta’”.

Bent Myrdahl

Bent Myrdahl Jurymedlem

Bent Myrdahl er sjef i Q, det lille meieriet som mener at det finnes bedre måter å gjøre ting på. Vi ønsker å dele med av oss til andre som vil starte opp noe. “Jeg synes det er interessant å bidra til å inspirere og heie på folk som vil endre til det bedre”.

Are Magnus Bruaset

Are Magnus Bruaset Jurymedlem

Are Magnus Bruaset har bakgrunn i realfag og informatikk. Han er forskningsleder ved Simula Research Laboratory og professor II ved Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra forskning, innovasjon og entreprenørskap, og har jobbet mye med å lære unge forskere hvordan de skal lykkes med å formidle sine resultater. “Effektiv, men likevel korrekt, forskingsformidling er en nødvendig forutsetning for at ny kunnskap skal kunne omsettes til samfunnsverdier. Derfor må formidlingsevnen dyrkes hele veien gjennom utdanning og påfølgende yrkesliv. Masterpitch kan hjelpe til å synliggjøre dette, derfor har jeg sagt ja til å delta i juryen.”

Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt Jurymedlem

Hulda er 15 år og går på Marienlyst ungdomsskole. Hun er kommentator i Si;D og sitter som fylkestyremedlem i Elevorganisasjonen i Oslo. Hulda er opptatt av kunnskap og at det er nettopp det som driver verden videre. Internett er arenaen som kan sikre at kunnskapen blir løftet frem i lyset, lest og brukt, heller enn gjemt og glemt. “Jeg takket ja til å være jurymedlem av to hovedgrunner: Fordi jeg er opptatt av kunnskap og fordi jeg er opptatt av Internett. Jeg har tro på at konkurransen kan nå et bredt publikum og bidra til mer oppmerksomhet rundt masteroppgaver og deres faglige verdi.”

Thomas Olafsen

Thomas Olafsen Jurymedlem

Thomas Olafsen er ansvarlig redaktør i Masterbloggen.no. Til daglig jobber han med forskningsformidling ved Det medisinske faktultet, UiO. Thomas har bred erfaring med å jobbe med tekst, sosiale medier, promotering og innsalg av forskningsresultater til riksmedia. “For meg er forskningsformidling en del av vitenskapens samfunnsoppdrag. Det finnes mye viktig forskning som aldri blir vist frem. Som redaktør i Masterbloggen er det viktig å bidra til å vise at forskning kan formidles med klarspråk. Også håper jeg under juryeringen å finne gode, potensielle skribenter.”

Vivi Hatlem

Vivi Hatlem Jurymedlem og -administrator

Vivi Hatlem er leder i Forskningsformidling AS. Hun var i 2001 med å starte FRIK Kommunikasjon AS og hun har jobbet med digital kommunikasjon og noe med ledelse i henholdsvis NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og Norsk Kjøleteknisk Forening. Kommunikasjon, åpenhet, deling og tilgjengeliggjøring av ny kunnskap er sentrale verdier for Vivi. “Jeg takket ja til å være juryadministrator fordi Masterpitch er viktig, nytt og gøy. Poenget med konkurransen samsvarer med det Forskningsformidling mener er viktig, vi må få kunnskap ut, det må formidles i et format tilpasset dagens digitale samfunn og det må skape engasjement. Jeg tror det blir en morsom oppgave for juryen, vi kommer til å få mange gode pitcher å vurdere.”