Om Masterpitch

Masterpitch er en landsdekkende digital konkurranse hvor vi utfordrer alle med godkjent masteroppgave til  å “pitche”, det vil si kort oppsumere masteroppgaven sin på maks 150 tegn.

Hensikten med konkurransen er å formidle kunnskap med klarspråk. Vi vil at deltakerne skal få en rask og nyskapende måte å vise frem sin kunnskap på.

Masterpitch arrangeres av Masterbloggen og Forskningsformidling AS, i samarbeid med Norges Forskningsråd. Konkurransen ble arrangert for første gang som del av Forskningsdagene 2014. 

Neste konkurranse arrangeres høsten 2015. Vi håper at Masterpitch skal bli et årlig event.

Kontakt oss på masterpitch@masterbloggen.no

Om oss som står bak:

Teamet består av en liten gjeng som jobber på frivillig basis for å få dette til. Arrangementsstøtte og sponsormidler går hovedsakelig til tekniske nødvendigheter og premier.  Vi gjør dette fordi vi synes kunnskapsdeling og formidling er både morsomt og viktig.

Masterbloggen.no har siden starten i 2010 blitt en verdifull kilde til kunnskapsbasert offentlig meningsutveksling. Bloggen har en bevisst og aktiv holdning til spredning av kunnskap og ønsker å vise verdien i kunnskapen som utvikles av masterstudenter. Denne kunnskapen kan, og bør, aktiveres, ikke arkiveres! Masterbloggen drives av Forening for Masterformidling (MAFO).

Forskningsformidling AS ble etablert i 2014 og springer ut fra Masterbloggen. Forskningsformidling tilbyr rådgivning og digital formidling av forskning og vitenskap.

 

Masterpitch-teamet

Line Barkved

Line Barkved Prosjektleder

Line er utviklingsleder og fagredaktør for klima, miljø og innovasjon i masterbloggen.no.  Hun har prosjektlederansvar for kampanjen. Til daglig jobber hun som forsker i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). “Jeg er med på Masterpitch fordi jeg er opptatt av kunnskapsbasert tjeneste- og samfunnsutvikling, og et viktig steg er å gjøre kunnskap og forskning tilgjengelig. Som prosjektleder er jeg med på alle deler av kampanjen, noe som er veldig lærerikt.” Anne Aaby

Anne Aaby Konsept og webutvikling, kampanjekorps

Anne er daglig leder i Prospera. Hun grunnla masterbloggen.no i 2009 og har utviklet nettsiden til Masterpitch. Anne er interessert i initiativer som tar sikte på å demokratisere teknologi og kunnskap. Open science, open source, crowd sourcing er hennes engelske favorittord.”Deling av kunnskap, nye funn, tanker og ideer er grunnlaget for skaperkraften i samfunnet og løsningen på de utfordringer vi står ovenfor. Neste generasjons forskere må beherske de digitale dialektene”.


Vivi Hatlem

Vivi Hatlem Jurymedlem og -administrator

Vivi er leder i Forskningsformidling AS og ansatt i Kommunikasjonsforeningen. Vivi har  bidratt fra konsept til ferdigstillelse og hatt ansvaret forjuryarbeidet og formidlingskurset for vinnerne. “Jeg ble med på å utvikle Masterpitch fordi jeg liker å bidra til positiv verdiutvikling i samfunnet og jeg får mye energi av å være med på oppstartprosjekter. Jeg har jobbet med konseptutvikling, kommunikasjon og juryering. Det har vært veldig gøy!”


Thomas Olafsen

Thomas Olafsen Jurymedlem og kampanjekorps

Thomas Olafsen er ansvarlig redaktør i Masterbloggen.no. Til daglig jobber han med forskningsformidling ved Det medisinske faktultet, UiO. “For meg er forskningsformidling en del av vitenskapens samfunnsoppdrag. Det finnes mye viktig forskning som aldri blir vist frem. Som redaktør i Masterbloggen er det viktig å bidra til å vise at forskning kan formidles med klarspråk.”


Maciej Warchal

Maciej Warchal Design og teknisk

Maciej er utdannet innen IT og entreprenørskap fra UiO. Han bistår Masterbloggen med teknisk hjelp og jobber til daglig i Opera Software. I Masterpitch-kampanjen har han bidratt med grafisk design for kampanjen og teknisk hjelp på webløsning.


Anne Ogundipe

Anne Ogundipe Kampanjekorps

Anne er fagredaktør for medievitenskap, estetikk og bildekultur på Masterbloggen.no, og jobber til daglig i Norsk kulturråd.  Hun har bakgrunn som fotograf og er utdannet medieviter. “Jeg er med på Masterpitch fordi jeg mener fri kunnskapsdeling er essensielt for samfunnsutvikling og at det er en styrke å kunne formidle kort og godt”.


Tuong-Vy Dang

Tuong-Vy Dang Kampanjekorps

Tuong-Vy har master i organisasjonspedagogikk fra Institutt for pedagogikk i UiO. Hun skrev oppgave om hvorfor bedrifter velger å implementere sosiale medier og hvilke resultater det gav. “Jeg ser på sosiale medier som en læringsarena der kunnskap formidles, deles og diskuteres med kritiske blikk. Derfor ville jeg være en del av PR-teamet til Masterbloggen og kampanjekorpset til Masterpitch.”


Zlata Burova

Zlata Burova Kampanjekorps

Zlata har mastergrad i Nordic Media og jobber til daglig som Performance Marketing Specialist hos iProspect Norge. I sin masteroppgave undersøkte hun om debatter under nyhetsartikler på VG Nett kan karakteriseres som gode. “Jeg er genuit opptatt av teknologi, sosiale medier og formidling – derfor falt det naturlig for meg å bli med i kampanjekorpset til Masterpitch”.