Sponsorer av Masterpitch 2014

Opera Software

Opera Software gir mer enn 350 millioner brukere på nettet muligheten til å oppdage alt som er fantastisk med internett. Vi leverer produkter og tjenester til mer enn 120 mobiloperatører verden over. Opera Software har en aktiv, inkluderende og innovasjonsdrevet kultur, hvor målet er å forbedre kommunikasjon mellom mennesker, over hele verden.

Opera Software ønsker å bidra til en åpen og integrert verden, hvor kunnskap gjøres tilgjengelig for alle mennesker. For oss er utvikling, nytenkning og innovasjon svært viktig. Opera Software mener at forskningskommunikasjon tilpasset digitale kanaler er en effektiv måte å fremheve nytt talent og nye innspill på i dagens samfunn.

Vi i Opera Software sponser Masterpitch fordi vi ønsker å være med å fremme forskningskommunikasjon og formidling av kunnskap på en måte som passer dagens digitale samfunn.

 

Prospera

Prospera er et pro bono-nettverk som består av pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Konsulentene stiller på fritiden sin kompetanse til rådighet for sosiale entreprenører og veldedige organisasjoner gjennom gratis konsulenttjenester. Vi kaller det ”kompetansebasert frivillighet”.

Prospera bistår Masterpitch med strategi og kvalitetsikring.

 

Spartacus Forlag

Spartacus Forlag ble startet i 1989 og gir ut mellom 40 og 50 titler per år innenfor et bredt spekter av non-fiction. De utvikler ny norsk sakprosa, med særlig fokus på sjangrene dokumentar, historie, biografi, essays og populærvitenskap. De har også mange viktige oversettelser av bøker som fortjener å komme på norsk. Spartacus Forlag samler alle lærebøker og forskningspubliseringer i sitt eget fagbokforlag: Scandinavian Academic Press

Vi ønsker å knytte oss til Masterpitch fordi vi mener masteroppgaver er starten på spennende forskning. Som aktive pådrivere for ny norsk sakprosa og faglitteratur ser vi viktigheten av formidling, at forskning kommuniseres på nye måter, for nye lesere.

Vi i Spartacus Forlag og SAP mener Masterpitch vil kunne løfte frem nye, sterke og spennende stemmer fra fagmiljøer. Derfor er vi stolte av å kunne bidra som sponsor.