“Mobbing i skolen: Kan et problem løses uten først å defineres? Å løse mobbesaker kan fort bli en krangel om hva som er mobbing.”

Av: Irene Husveg
Masteroppgave: Er skolenes mobbedefinisjoner gode nok for å fange opp alle sider ved mobbing mellom elever?