Kjærlighet gjør blind. Spesielt i valgkamp

Av: Helge Skivenes
Masteroppgave: Tostegshypotesen 2.0 – Politisk merkevarebygging og sosial påvirkning på Facebook