Det blir dårlig med filmturisme i regionen om ikke regionen satser på film og turisme.

Av: Terje Kongsrud
Masteroppgave: Regional film- og TV-produksjon som katalysator for reiseliv og omdømme