Bedre med djevelen du kjenner? Hvordan usikkerhet rundt nytt politisk lederskap påvirker avkastning i finansmarkedene.

Pitch av: Peder Berrefjord Osa
Masteroppgave: Political leaders and financial markets: A quantitative study of the markets response to changing political leadership