De har vært under barnevernets omsorg i årevis og er psykisk syke. Tar systemet ansvar når disse barna blir voksne?

Pitch fra: Renate Gjertsen
Masteroppgave: ”Vi må tilpasse oss de som trenger oss”: en studie av hvilke faktorer som fremmer og hemmer det tverrfaglige samarbeidet rundt unge psykisk syke