Partiledere på Facebook: Mer demokrati eller bare kjendiseri?

Av: Eirik Nymark Esperås
Masteroppgave: Utanfor massemedias filter – ein analyse av norske partileiarars facebooksider