Makten ligger i språket. Om hvordan diskurser kan styre nettdebatter om innvandring.

Av: Kjersti Nising
Masteroppgave: Innvandringsdebatt på internett – En analyse av holdninger og diskurser i nettfora