Norges eldste laftekirke er innviet i 1459. Den representerer en type middelalderarkitektur vi ellers vet lite om. Ikke alle trekirker var stavkirker.

Av: Linn Borgen
Masteroppgave: Et Capell paa Øren i Lougen Elv