Eliteutdanningsinstitusjoner i Norge? Masteroppgaven viser at siviløkonomutd fra NHH og BI gir like gode sjanser i karrieren

Av: Olena Tkachenko
Masteroppgave: Rekruttering til direktørstillinger i det private næringslivet i Norge