Anne Ogundipe Kampanjekorps

Anne er fagredaktør for medievitenskap, estetikk og bildekultur på Masterbloggen.no, og jobber til daglig i Norsk kulturråd.  Hun har bakgrunn som fotograf og er utdannet medieviter. “Jeg er med på Masterpitch fordi jeg mener fri kunnskapsdeling er essensielt for samfunnsutvikling og at det er en styrke å kunne formidle kort og godt”.