Vivi Hatlem Jurymedlem og -administrator

Vivi er leder i Forskningsformidling AS og ansatt i Kommunikasjonsforeningen. Vivi har  bidratt fra konsept til ferdigstillelse og hatt ansvaret forjuryarbeidet og formidlingskurset for vinnerne. “Jeg ble med på å utvikle Masterpitch fordi jeg liker å bidra til positiv verdiutvikling i samfunnet og jeg får mye energi av å være med på oppstartprosjekter. Jeg har jobbet med konseptutvikling, kommunikasjon og juryering. Det har vært veldig gøy!”