Vivi Hatlem Jurymedlem og -administrator

Vivi Hatlem er leder i Forskningsformidling AS. Hun var i 2001 med å starte FRIK Kommunikasjon AS og hun har jobbet med digital kommunikasjon og noe med ledelse i henholdsvis NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og Norsk Kjøleteknisk Forening. Kommunikasjon, åpenhet, deling og tilgjengeliggjøring av ny kunnskap er sentrale verdier for Vivi. “Jeg takket ja til å være juryadministrator fordi Masterpitch er viktig, nytt og gøy. Poenget med konkurransen samsvarer med det Forskningsformidling mener er viktig, vi må få kunnskap ut, det må formidles i et format tilpasset dagens digitale samfunn og det må skape engasjement. Jeg tror det blir en morsom oppgave for juryen, vi kommer til å få mange gode pitcher å vurdere.”