Zlata Burova Kampanjekorps

Zlata har mastergrad i Nordic Media og jobber til daglig som Performance Marketing Specialist hos iProspect Norge. I sin masteroppgave undersøkte hun om debatter under nyhetsartikler på VG Nett kan karakteriseres som gode. “Jeg er genuit opptatt av teknologi, sosiale medier og formidling – derfor falt det naturlig for meg å bli med i kampanjekorpset til Masterpitch”.