Hva er likheten mellom en ”norsk” nyfødt baby og et minoritetsbarn som ikke snakker norsk? Begge lærer språket via sang!

Av: Nora Bilalovic Kulset
Masteroppgave: Musikk og andrespråk – om musikken som verktøy i norskopplæringen av minoritetsspråklige førskolebarn