Murens fall i 1989 gjorde at få så en konfliktfull dagsorden i anmarsj. Jugoslavia og Algerie var moderne land få bekymret seg over. Så smalt det.

Av: Anniken Hauglie, byråd for kunnskap og utdanning i Oslo.
Hovedoppgave: I skyggen av den kalde krigen -Tillitssammenbrudd og etnopolitisk mobilisering. Et komparativt studie av krigene i Bosnia og Algerie.