Ikke lærer. Ikke elev. Midt i ingenmannsland. Hva er da grunnen til at stipendiatene i folkehøgskolen digger sin egen rolle?

Av: Jon Idir Gulbrekken
Masteroppgave: Elevstipendiatene i folkehøgskolen: et praksisår som lærer: fanget mellom barken og veden: en kvalitativ studie om utvalgte elevers grunner for å bli elevstipendiat i folkehøgskolen