Lærer man mer om seg selv og andre ved å delta i internasjonale utvekslingsprogram?

Av: Maria Tendenes
Masteroppgave: Man lærer verden å kjenne ved å se og erfare den.” En studie av ungdommers læringsutbytte som følge av deltakelse i internasjonale utvekslingsprogram. Eksemplifisert gjennom EU-programmet Aktiv Ungdom.