Barnevernsbarn med tung psykisk bagasje går over i voksentilværelsen. Hva kjennertegner det tverrfaglige samarbeidet rundt dem?

Av: Renate Gjertsen
Masteroppgave: Vi må tilpasse oss de som trenger oss”En studie av hvilke faktorer som fremmer og hemmer det tverrfaglige samarbeidet rundt unge psykisk syke.