Folk former sted, men stadig flere vises bort fra det offentlige rom. På Rådhusplassen fortsatte skating på tross av forbud og ble en del av plassen.

Av: Una Christophersen
Masteroppgave: 10 år med motstand. I hvilken grad er skaternes bruk av Rådhusplassen i Oslo et eksempel på motstand mot å bli stengt ute av det offentlige rom?