Å skrive forståelige offentlige tekster krever mer enn språkvask. Navs klarspråkarbeid var hverken enkelt, kompetansehevende eller demokratisk.

Av: Ida Seljeseth
Masteroppgave: Gratuelerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger!