Det handler om mer enn å bare «like» musikk: Kvalifisert musikklærer? Skolen trenger deg!

Av: Marte Annesdatter
Masteroppgave: Musikk kan ikke læres! Forventninger og krav til grunnskolens musikklærer