Hvorfor er det så vanskelig for byråkratiet å skrive forståelige tekster? Og er lettfattelige tekster alltid det mest demokratiske?

Av: Ida Seljeseth
Masteroppgave: Gratulerer, vi har avslått søknaden din om arbeidsavklaringspenger! – En studie av klarspråkprosjektet i NAV våren 2012.