Kirketekstiler var viktige statussymboler i middelalderen – som utsmykning av kirkerommet, men også som maktpolitiske virkemidler. Hvordan og hvorfor?

Av Ingrid Lunnan Nødseth
Masteroppgave: Bildentekstilet – et tapt antependium fra norsk middelalder?