Sosialdemokrati gjør deg lykkelig.

Av: Aksel Braanen Sterri. Hovedvinner av Masterpitch 2014
Masteroppgave: Hva slags velferdsstat gir mest livskvalitet? En empirisk test av nyliberale, konservative og sosialdemokratiske prediksjoner