Jeg spiller i korps! Gjør det meg til en nerd? Ni trønderske ungdommer har reflektert rundt musikkorpsbevegelsens omdømme.

Av: Silje Margrethe Jørgensen
Masteroppgave: Ungdommenes bilde av korps – en kvalitativ analyse av musikkorpsbevegelsens omdømme