Samhandlingen mellom land blir stadig mer kompleks og avhengighetsskapende. Men hvordan påvirker egentlig dette folks politiske holdninger?

Av: Ida Ørjansen Heggem
Masteroppgave: Welfare Attitudes: The Challenge of Globalization A Multilevel Analysis of the effects of Economic Globalization on Welfare Attitudes