Med min egen mor som inspirasjon ville jeg finne en måte å oppdage brystkreft på et tidlig stadium, dagens metoder er ikke alltid nøyaktige nok.

Av: Sindre Holsbøe Brelum
Masteroppgave: A numerical study of planar elliptical antennas applied to ultrawideband (UWB) imaging of breast tissue