Du ser det ikke før du tror det. Norske etaters arbeid med å identifisere enslige mindreårige asylsøkere som mulige ofre for menneskehandel.

Av: Cathrine Holst salvesen
Masteroppgave: Du ser det ikke før du tror det. Norske etaters arbeid med å identifisere enslige mindreårige asylsøkere som mulige ofre for menneskehandel.