Veit lærarane kva kunnskap dei treng i undervisninga knyta til ulike representasjonar av brøk? Har dei denne kunnskapen? Kva med lærebøkene?

Av: Eilen Refvik
Masteroppgave: Lærarar si oppfatning om deira undervisningskunnskap knyta til ulike representasjonar av brøk.