Resirkulering av uran fra thorium-basert kjernebrensel, der thorium først blandes med våpen-uran

Av: Sunniva Rose
Masteroppgave: Minimization of actinide waste by multirecycling of thoriated fuels in an EPR