Hvordan skrive om politikk når keiseren er tyrannisk og gal? Senecas tragediediktning

Av: Karl Kristian Kirchhoff
Masteroppgave: Innocuus Errat : The Golden Age Speech of Hippolytus in Seneca’s Phaedra 483-564