Selv om lærere er enige om nivået på en elevtekst bruker de ulike argument for hvorfor

Av: Klara Furuberg
Masteroppgave: Argumentasjon i primærtekstvurdering av elevtekster