Når Norge gir Brasil én milliard dollar for å stoppe avskogingen i Amazonas, er det ikke bare for å være grei. Norge har egeninteresse i å gjøre det.

Av: Anna Valberg
Masteroppgave: Regnskogsamarbeidet mellom Norge og Brasil : En analyse av mål og makt bak REDD-avtalen