Hvor kommer tungmetallene og miljøgiftene i Stavanger havn fra? Kan de komme fra landbaserte kilder?

Av: Bjørn Eidem
Masteroppgave: Spredning av forurensning fra land til havnebasseng i Stavanger havn