Det sies at tiden leger alle sår, men hva skjer med fortellingen om fravær, stillhet og døden når tiden ikke lenger er linær?

Av: Mia Frogner
Masteroppgave: Et lite skritt til siden : tid og død i Jon Fosses dramatikk