Hva ønsker vi å uttrykke og realisere gjennom hverdagsmiddagen?

Av: Karina Sanni
Masteroppgave: Middagens mening: hvilke verdier ønsker en å uttrykke og realisere gjennom hverdagsmiddagen?