Klassifisering av kropper med modellteori

Av: Carl Joachim Svenn
Masteroppgave: Fields in Mathematical Logic