Min masteroppgave har undersøkt naturbruk av Samisk befolkning i Lovozero – et liten bygt, som ligger i sirkumpolar Russland.

Av: Olga Shavrina
Masteroppgave: Trapped in the net of circumstances. Nature use practices of the Sami people of Lovozero in the changing socio-economic, administrative and environmental settings.