Hvis du alltid oversetter det norske verbet “å holde” med det engelske “to hold”, vil du i opptil flere tilfeller oversette feil. Ikke hold på sånn!

Av: Hans Dalane-Hval
Masteroppgave: The Norwegian Verb Holde and the English Verb Hold: A Corpus-based Contrastive Study