Stortinget og Regjeringens makt endrer seg ved flertall/mindretall. Stortinget øker kontroll og agendasdtting. Regjering samler makt

Av: Per Anders Torvik Langerød
Masteroppgave: Variasjoner i Stortingets makt