Undersjoiske ras av Holocen er studert ved bruk av en sedimentkjerne, tatt i Balsfjorden, nord-Norge, med fokus på kilder og utløsningsmekanismer.

Av: Vera Iversen
Masteroppgave: Undersjøiske skred i Balsfjorden, Nord-Norge: egenskaper og sammensetning