Kan vi bruke satellitter til å finne ut hvor vi skal putte vindmølleparker på havet, istedet for å krangle over dem på landejorda?

Av: Malin Abrahamsen
Masteroppgave: Coastal wind from SAR and NWP model for offshore wind power production