Med lov skal landet bygges, sies det. Min masteroppgave konkluderer annerledes: det er vold, sex og kjønn som står for moderne nasjonsbygging.

Av: Anne Bitsch
Masteroppgave: The Geography of Rape: Spaces of Shame and Risk