De fleste tar biologisk kjønn for gitt: mann eller kvinne. Hvordan tenker folk når de får høre om kjønnsutvikling som skiller seg fra det typiske?

Av: Ingrid Dønåsen
Masteroppgave: Atypical Sex Development: Perspectives of Laypeople