Vi er både religiøse, nasjonalistiske og fordomsfulle fordi vi er ukomfortable med vår egen dødelighet, og det er eksperimentelt testet i 30 år.

Av: Per-Arne Larsen
Masteroppgave: Angst, død og religion: ”Terror Management Theory” som religionsteori – en kritisk diskusjon