Urimelege avtaler er ugyldige – viss begge partane er norske. Men kva viss ein av partane er utanlandsk?

Av: Andreas Hjortland
Masteroppgave: Avtalelova § 36 som internasjonalt preseptorisk regel